Xây dựng chiến lược kinh doanh như thế nào vậy?

Xây dựng một chiến lược kinh doanh thực sự không đơn giản. Nếu bạn muốn có một chiến lược kinh doanh hiệu quả thì không thể thiếu bước nào trong số 4 bước sau

xây dựng một chiến lược kinh doanh

4 bước để có một chiến lược kinh doanh tốt

Khóa học SEO chia sẻ với bạn 4 bước để có một chiến lược kinh doanh hiệu quả

B1: Phân tích môi trường kinh doanh

Phân tích khách hàng

Phân tích đối thủ

Phân tích năng lực bản thân

Phân tích điểm khác biệt trong chiến lược làm nên thành công cho bạn

B2: Đặt  ra mục tiêu cụ thể

Bạn kinh doanh vì mục đích gì? Tăng thị phần hay lợi nhuận hay mục tiêu gì khác nữa?

B3: Bạn làm gì để đạt được mục tiêu

Xây dựng bản kế hoạch cụ thể. Đây là con đường dẫn bạn đến những gì bạn muốn

B4: Phân bổ nguồn lực +giám sát hoạt động quảng cáo?

Quảng cáo online+ SEO >> nâng tầm thương hiệu. Nghề SEO làm gì mà ghê vậy trời?