Thuộc tính ALT là gì? Bạn đừng nhầm lẫn nhé

Thuộc tính ALT là gì, một thuật ngữ trong Seo, viết tắt của Alternative text nghĩa là văn bản thay thế cho biết nội dung mà bức ảnh đề cập.

ALT là thuộc tính, không phải thẻ tag

Khi tìm hiểu ALT là gì chúng ta thấy lúc thì nó được gọi là thẻ ALT, lúc lại được gọi là thuộc tính ALT, vậy cách hiểu nào mới là đúng? Câu trả lời là thuộc tính ALT mới chính xác vì đây là một thuộc tính của thẻ IMG (thẻ hình ảnh), chứ không phải là thẻ tag như nhiều người vẫn lẫn lộn, bạn chú ý đừng nhầm nhé.

Ví dụ:

Thuộc tính ALT trong cú pháp thẻ image

Đây là cú pháp của thẻ IMG gồm 3 thuộc tính: thuộc tính SRC là đường dẫn của ảnh; thuộc tính ALT là văn bản thay thế với nội dung “duy anh web” và thuộc tính định dạng chiều rộng, chiều cao của ảnh. Tới đây bạn đã rõ ALT không phải là thẻ tag mà ALT là thuộc tính rồi nhé.

Tìm hiểu rank là gì

Tác dụng của thuộc tính ALT là gì

Hẳn bạn biết rằng hình ảnh là một trong những thành phần tạo nên nội dung của một bài viết hay một trang web, cho nên văn bản thay thế cho ảnh cũng được coi như là một phần của nội dung bài viết, góp phần nói rõ thêm thông tin mà bài viết đề cập. Như vậy có thể thấy ALT rất quan trọng khi tối ưu hình ảnh, tức là nội dung của ALT có ảnh hưởng đến quá trình tối ưu Onpage.

Cụ thể tác dụng của thuộc tính ALT là gì, đối với công cụ tìm kiếm nó giúp Google Bot xác định nội dung bức ảnh bằng cách đọc ALT. Còn với người dùng, nó cũng thuyết minh, nói rõ hơn thông tin của ảnh, có thể hiểu là chú thích ảnh. Trong trường hợp bức ảnh xảy ra lỗi không hiển thị thì lúc đó ALT sẽ xuất hiện để cho người dùng biết về nội dung bức ảnh.

minh họa thuộc tính alt

Cách tối ưu ALT 

Google từng tuyên bố sẽ tập trung phân tích văn bản thay thế để hiểu rõ hơn nội dung trong tệp tin ảnh, vì vậy bạn hãy tối ưu thuộc tính ALT để thân thiện với Google Bot. Cách tối ưu nội dung cho thuộc tính ALT là gì? Bạn hãy làm như sau:

  • ALT phải đề cập đến nội dung, chủ đề của bài viết
  • Nội dung của ALT cũng là một phần nội dung của bài viết nên hãy đặt từ khóa vào ALT nhé, vì Google Bot sẽ tính mật độ từ khóa ở vị trí này.
  • Không nhồi nhét từ khóa trong ALT.

Trên đây là những chia sẻ kiến thức về khái niệm thuộc tính ALT là gì và cách tối ưu, bạn hãy tham gia một khóa học seo để hiểu thêm nhiều thuật ngữ mới và nâng cao kỹ năng Seo nhé.  😉