Học seo online bài 3, cách tối ưu seo onpage

Sau khi lập được bảng từ khóa, bạn tiến hành tối ưu seo onpage. Đây là bước mà các bạn học seo online cần ghi nhớ, vì kĩ thuật tối ưu được sử dụng gần như là chung nhất cho mọi trang web.

Seo onpage là gì

Seo onpage là quá trình tối ưu cấu trúc hiển thị website, giúp cho website trở nên thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm.

học seo online 3 - tối ưu seo onpage

Cách tối ưu seo onpage

 • Tối ưu thẻ tiêu đề (title): Trong thẻ tiêu đề bạn phải có từ khóa
 • Tối ưu mô tả (description): Phần mô tả chứa từ khóa và tối đa 140 kí tự
 • Tối ưu từ khóa (keywords): Từ khóa viết đúng chính tả, chú ý khoảng trắng trong từ khóa
 • Mật độ từ khóa: Toàn nội dung bài viết phải có từ khóa trải đều từ trên xuống dưới, mật độ trong khoảng 3-5%
 • Đoạn mở đầu của bài viết: đây giống như phần mở bài, phần giới thiệu về bài viết, phần này cũng phải có từ khóa
 • Từ khóa trong các thẻ H1, H2, H3: H1 là phần tiêu đề chính, cũng là tên bài viết. H2 là tiêu đề lớn trong bài viết. H3 là các tiêu đề nhỏ trong bài viết
 • Tạo đường dẫn thân thiện: đây là phần URL của bài viết, trong đó phải có từ khóa và ngắn gọn, url bài viết thường sẽ giống tên bài viết. Chú ý url bài viết phải có các dấu gạch ngang ngăn cách giữa các từ, các từ trong url nên là tiếng việt không dấu.
 • Tối ưu hình ảnh: trong ảnh phải có thẻ ALT chứa từ khóa, tên ảnh ngắn gọn và cũng chứa từ khóa.
 • Xây dựng sitemap: tạo sơ đồ web giúp google hiểu được cấu trúc website
 • Cải thiện tốc độ tải trang: Bạn có thể tối ưu hình ảnh, giảm tối đa dung lượng trước khi up ảnh, xóa bỏ dữ liệu thừa, tối ưu code
 • Chú ý các External link (link trỏ ra ngoài) và Internal link (liên kết nội bộ): Trong bài viết có link trỏ ra website khác, cùng với đó cần có những liên kết nội bộ, dẫn link tới các bài viết khác trong trang web

Đó là toàn bộ nội dung của tối ưu seo onpage cho người tự học seo. Các vấn đề nâng cao khác bạn sẽ được học tại duyanhweb.com