Ứng tiền với dịch vụ ứng tiền của vinaphone

Dịch vụ ứng tiền của vinaphone là hình thức cho phép người dùng sim trả trước của mạng VinaPhone được ứng một số tiền nhất định vào sim, với số tiền đó bạn có thể sử dụng để gọi điện, nhắn tin tới bất kì số điện thoại khác cùng mạng hoặc khác mạng.

Tìm hiểu thêm: dịch vụ là gì

Điều kiện và cách thức để được sử dụng dịch vụ ứng tiền của vinaphone

Điều kiện

Để được sử dụng dịch vụ ứng tiền của vinaphone thì số điện thoại của bạn phải đang hoạt động hai chiều và đó phải là loại sim trả trước. Ngoài ra, số điện thoại của bạn phải thỏa mãn các điều kiện ở dưới:

 • Hoạt động trên 3 tháng, tính từ ngày kích hoạt
 • Tài khoản chính trên số điện thoại của tháng trước (tính theo dương lịch) có ít nhất là 15000 VNĐ.
 • Số điện thoại đã từng được nạp tiền trong 2 tháng gần nhất, ít nhất 1 lần mỗi tháng với số tiền tối thiểu là 10.000 VNĐ.
 • Được mời ứng tiền từ tin nhắn của hệ thống với mức phí xác định

dịch vụ ứng tiền của vinaphone

Các thức và cú pháp sử dụng dịch vụ

 • Khi số điện thoại của bạn có số dư trong tài khoản thấp hơn 5.000 VNĐ, bạn sẽ được nhận được tin nhắn mời sử dụng dịch vụ ứng tiền của vinaphone. Tuy nhiên, VinaPhone chỉ cho phép bạn sử dụng dịch vụ ứng tiền trong vòng 24h kể từ lúc bạn nhận được tin nhắn của hệ thống
 • Cú pháp để ứng tiền vào tài khoản: Y gửi 1576
 • Số điện thoại của bạn sẽ được cộng tự động từ 5.000 – 50.000 VNĐ/lần vào tài khoản tùy theo số điện thoại cụ thể.
 • Khi bạn nạp thẻ mới, số tiền được ứng cùng phí dịch vụ sẽ hoàn trả và trừ vào tài khoản chính theo quy định hoàn ứng

Nếu không muốn sử dụng dịch vụ ứng tiền, không muốn nhận tin nhắn mời ứng tiền, bạn soạn tin: TC gửi 1576

Để kích hoạt lại soạn tin: DK gửi 1576

Quy định hoàn ứng của dịch vụ ứng tiền của VinaPhone

 • Mỗi số điện thoại sẽ có tối đa 2 tháng tính từ ngày ứng tiền để thực hiện hoàn trả số tiền đã ứng.
 • Số tiền hoàn trả được tính bằng số tiền ứng trước đây + phí dịch vụ
 • Khi nạp tiền vào tài khoản lớn hơn số tiền đã ứng từ trước thì tài khoản của bị sẽ bị trừ trong một lần
 • Khi nạp tiền nhỏ hơn số tiền ứng, tài khoản sẽ bị trừ 80% số tiền nạp. Số tiền nợ còn lại sẽ bị trừ dần vào các lần nạp tiền tiếp theo.

Chú ý: thuê bao chưa hoàn trả đủ số tiền đã ứng thì không được chuyển sang hình thức trả sau. Một khám phá mới từ khóa học seo web duy anh

Chúc bạn luôn duy trì được liên lạc cho dù tài khoản điện thoại bị hết tiền.